ผลการฝึกเดินบนลู่วิ่งสายพานใต้น้ำด้วยหัวฉีดแรงต้านทานน้ำโดยพิจารณาจากความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง (ใช้การทดลอง ควบคุมแบบสุ่มในกลุ่มทดลองย่อย)

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ คือ การศึกษาผลของการฝึกเดินในลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ โดยใช้หัวฉีดเพื่อเพิ่มความแรงต้านทานของน้ำบริเวณขา และการเดินในลู่วิ่งใต้น้ำโดยใส่ตัวถ่วงน้ำ หนั กที่ข้อเท้า เพื่อหาความสมดุลและความสามารถในการเดินของผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง

Continue reading