Skip to content

สินค้า

Smart Hydrotherapy Solution

การออกกำลังกายเชิงป้องกันเป็นวิถีทางเลือกใหม่ในการรักษาสุขภาพที่ดี โดยลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ AquaTrek เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ออกกำ ลังกายที่ออกแบบมาเพื่อการออกกำลังกายเชิงป้องกันโรค โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการรวมประโยชน์ของการวิ่งหรือเดินบนลู่วิ่ง และคุณสมบัติของน้ำ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการออกกำลัง กายที่ดีที่สุด ส่งผลกระทบต่อข้อต่อต่ำ และสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงได้ ทำ ให้ผู้ใช้สามารถออกกำลังกายได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู
สพญ. วรางคณา พันธุ์วาณิช
CEO

Automatic Underwater Treadmill

ตู้ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ ที่ใช้สำหรับการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู

Aquatic Bike

จักรยานใต้น้ำสำหรับสระว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ

Aquatic Treadmill

ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำสำหรับสระว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ