Skip to content

Step On The Belt,
    Fasten A Belt For Health

ลู่วิ่งใต้น้ำ “PoolRun” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การออกกําลังกายในสระน้ำด้วยการรวมคุณสมบัติของน้ำเข้ากับลู่วิ่ง ทําให้มีผลกระทบต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อต่ำ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมความสมดุลและการเคลื่อนไหวในร่างกาย PoolRun เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายทางเลือกที่ให้ผู้ใช้สามารถออกกําลังกายร่วมกับผู้อื่นในสระได้ โดยยังคงรักษาความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ที่คงที่และราว จับเพื่อความมั่นคงที่ดีขึ้น

ประโยชน์ของสมบัติของน้ำ

แรงลอยตัว

แรงลอยตัวของน้ำ ช่วยพยุงน้ำหนักตัวของผู้ใช้

แรงต้าน

เกิดความท้าทายในการออกกำลังกาย ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความอดทน

ความดัน

ลดการบวมของแขนและขา รวมไปถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

อุณหพลศาสตร์

น้ำ เป็นตัวกลางนำความร้อนและความเย็น ที่ดี ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด และ ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

ข้อมูลสินค้า

ปรับความชันได้

3 ระดับ

ลักษณะการจัดเก็บ

สามารถพับได้

การเคลื่อนที่

มีล้อสำหรับการเคลื่อนที่

ขนาดของสายพาน

60 x 103 ซม.

วิธีการใช้งาน

ติดตั้งในสระว่ายน้ำ

ผู้ใช้สินค้า

การใช้สินค้า

Benefit of PowerCube

ลดความเค้นที่กระทำต่อข้อต่อ ด้วยแรงลอยตัวของน้ำ

อยู่ในแวดล้อมที่เย็นสบายในขณะที่มีการเผาผลาญแคลลอรี่และช่วยเสริมสร้างระบบหัวใจและหลอดเลือด

พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ ความอดทนด้วยแรงต้านทานของน้ำ และ การปรับความเร็วและความชันของลู่วิ่ง
พัฒนาความสมดุลและการเคลื่อนไหว
ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุ

ภาพรวมของสินค้า