บริษัทอควาเทรค ได้ไปนำ เสนอและจัดแสดงผลงาน ที่งาน the Innovation Showcase of VELA’s executive program

ด้วยการสนับสนุนจาก TCELS บริษัทอควาเทรคจึงได้มีส่วนร่วมในการนำ เสนอแนวคิดและจัดบูธในงาน Innovation Showcase of VELA’s executive program ด้านการจัดการธุรกิจทางการแพทย์ และสุขภาพที่จัดขึ้นโดย VELA (Vitality Enhancement & Longevity Academy) ประเทศไทย”

Continue reading