Skip to content
สาระความรู้

เฝ้าระวังอาการปวดเข่า สัญญาณเตือนของข้อเข่าเสื่อม 

ฝ้าระวังอาการ ปวดเข่า สัญญาณเตือนของ ข้อเข่าเสื่อม

🔹มีอาการเจ็บปวดบริเวณเข่าเมื่อต้องเดินทางหรือยืนเป็นระยะเวลานาน 

🔹เกิดการบวมแดง รวมไปถึงเกิดอาการแสบร้อนบริเวณหัวเข่าอย่างเห็นได้ชัด จังหวะที่ยกขามีอาการแสบขัด 

🔹เมื่อเดินขึ้นลงบันได เกิดอาการเจ็บแปล๊บบริเวณหัวเข่า เมื่อยกขาเกิด อาการแสบขัดและยกขาไม่สะดวก ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันมีปัญหา 

🔹มีข้อจำกัดในการเหยียดขา ไม่สามารถเหยียดขาตรงได้อย่างเต็มที่รุ้สึกเจ็บ ปวดเมื่อยืดขาตรง 

🔹ได้ยินเสียงจากบริเวณข้อต่อหัวเข่าอยู่บ่อยครั้งเมื่อเคลื่อนไหว และอาจมีอาการเจ็บเข่าร่วมด้วย 

🔹เมื่อยืนเข่าชิดกัน พบว่ามีข้างใดข้างหนึ่งผิดรูป เช่น เข่า หรือเท้าบิด ทิ้งน้ำหนักของขาไม่เท่ากัน เป็นต้น