Skip to content

ฟิตเนส

ธนานนท์ ฟิตเนส

ประโยชน์ของ Power Cube สำหรับ Thananon Fitness

  • พัฒนาความแข็งแกร่งและความอดทนของกล้ามเนื้อโดยการใช้หัวฉีดแรงต้านทานของน้ำ (Jet-spa) ความเร็ว และการเอียงที่สามารถปรับได้

  • คลายกล้ามเนื้อ/ข้อต่อ และเพิ่มความยืดหยุ่นผ่านการปรับอุณหภูมิของน้ำ

  • ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น รวมถึงพัฒนาการทรงตัว

  • เพิ่มความท้าทายในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อสำ หรับนักกีฬา