Skip to content

อุตสาหกรรม

บ้านพักคนชรา

บริษัทอควาเทรค โซลูชั่น สามารถตอบสนองความต้องการใน การออกกำ ลังกายของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราได้ เนื่องจาก สามารถออกกำ ลังกายได้อย่างปลอดภัยต่อข้อต่อและกล้าม เนื้อ, เสริมสร้างความแข็งแรง และสามารถทำ กิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสนุกสนานและสุขภาพที่ดีขึ้นได้

ฟิตเนส

เครื่องออกกำ ลังกายในน้ำ นอกจากจะช่วยลดแรงกระแทก บริเวณข้อต่อแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้กับ นักกีฬา หรือผู้ทีี่รักสุขภาพ รวมถึงช่วยในการเผาผลาญ แคลอรี่อีกด้วย

ศูนย์ดูแลสุขภาพ

เป็นที่ทราบกันดีว่า วารีบำ บัด เป็นตัวเลือกแรกในการฟื้นฟู ร่างกายของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้เตรียมตัวก่อนและหลัง ผ่าตัด หรือแม้กระทั่งผู้ป่วยสโตรค ซึ่งเป็นทางเลือกที่มี ประสิทธิภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน รวมถึงช่วยให้ทรงตัวได้ ดีขึ้น