Skip to content

ประวัติของเรา

ประวัติ

2020

เริ่มมีแนวคิดในการต่อยอดสินค้าลู่วิ่งในน้ำจากในสัตว์ของ บริษัท เพ็ททาเนียร์ จำกัด พัฒนาไปสู่มนุษย์

2021

  • ลู่วิ่งในน้ำ สำหรับสัตว์ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งชาติ จากสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ

  • จัดตั้ง บริษัท อควาเทรค โซลูชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาอุปกรณ์สำหรับการทำวารีบำบัด ได้แก่ ลู่วิ่งในน้ำ จักรยานในสระว่ายน้ำ ลู่เดินในสระว่ายน้ำ เป็นต้น

2022

  • พัฒนาสินค้าต้นแบบสำ เร็จ ปี 2023: จัดทำ มาตรฐานสินค้า ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในราคาถูกกว่านำเข้าจากต่างประเทศ และมีขนาดเหมาะกับคนเอเชีย ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้วยฝีมือคนไทยพร้อมอนุสิทธิบัตรรองรับ

  • เริ่มจัดจำหน่ายสินค้าไปยังศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ฟิตเนส โรงแรม เป็นต้น

  • เปิดศูนย์ AquaGym เพื่อให้บริการธาราบำบัด ที่ ธนานนท์ฟิตเนส ถ.ราชพฤกษ์