Skip to content

Smart Hydrofitness Solution

แวดล้อมการออกกำลังกายที่ลดแรงกระแทกและเป็นมิตรต่อข้อต่อ

สินค้าของเรา

คำรับรอง

“สภาพแวดล้อมทางน้ำ มีประโยชน์ต่อการเคลื่อนไหวของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาการเคลื่อนไหว เพิ่มการไหลเวียนโลหิต พัฒนาสมดุลของร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ โดยคุณสมบัติของน้ำ ประกอบด้วย แรงต้าน แรงลอยตัว และความดันของน้ำ ที่สามารถนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย รวมไปถึงการฝึกเดินและหายใจ”
ดร. กภ. ศิวพร ลิมปนิลชาติ
นักกายภาพบำบัด

News

อควา ยิม เปิดแล้ววันนี้!

Aqua Trek Solution จับมือ ธนานนท์ ฟิตเนส นำเสนอทางเลือกใหม่ในการออกกำลังกายทางน้ำ เหมาะสำหรับนักกีฬา ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาข้อ เข่า และกล้ามเนื้
อ่านเพิ่มเติม