Skip to content

Dip Your Body,
    Deep Your Health

ตู้ลู่วิ่งสายพานใต้น้ำ “PowerCube” ช่วยให้คุณ ได้รับประสบการณ์การออกกําลังกายภายใต้ สภาพแวดล้อมทางน้ำอย่างส่วนตัว โดยที่ได้ รับผลกระทบต่อข้อต่อและร่างกายต่ำ อีกทั้ง ยังมีความปลอดภัยสามารถติดตามการ
เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ ดังนั้น สินค้าของเราจึงเป็นทางออกสําหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะในสังคมผู้สูงอายุที่ต้องการ เสริมสร้างความแข็งแรงและความสมดุลของ ร่างกาย เพื่อป้องกันการลื่นล้มและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ของสมบัติของน้ำ

แรงลอยตัว

แรงลอยตัวของน้ำช่วยพยุงน้ำ หนักตัวของผู้ใช้

แรงต้าน

เกิดความท้าทายในการออกกำลังกาย ช่วยพัฒนาความแข็งแรงและความอดทน

ความดัน

ลดการบวมของแขนและขา รวมไปถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น

อุณหพลศาสตร์

น้ำ เป็นตัวกลางนำความร้อนและความเย็น ที่ดี ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด และ ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย

ข้อมูลสินค้า

ปรับระดับความลึกของน้ำได้

0 - 120 cm

ปรับความชันได้

5 ระดับ จนถึง 10 องศา

กำหนดความเร็วได้

0.3 - 10 กม./ชม.

ขนาดภายใน

90 x 175 x 140 ซม.

ควบคุมด้วยระบบสัมผัส

จอขนาด 10.1 นิ้ว

ผู้ใช้สินค้า

การใช้สินค้า

ประโยชน์ของ PowerCube

ลดความเค้นที่กระทำต่อข้อต่อด้วยแรงลอยตัวของน้ำ

ช่วยผ่อนคลาย และยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและข้อต่อผ่านการปรับอุณหภูมิรวมไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด

พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอดทน ด้วยหัวฉีดเพิ่มแรงต้านทานของน้ำและการปรับความเร็วและความชันของลู่วิ่ง

พัฒนาสมดุลและการเคลื่อนไหวร่างกาย

ปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้สูงอายุ

ภาพรวมของสินค้า